Document access requires subscription

Log in Sign up

Alföldi Tanulmányok 1977-2003

...

Az Alfölddel, mint természeti, gazdasági, társadalmi egységgel foglalkozó Alföldi Tanulmányok sorozata az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet legfontosabb kiadványa, nemzetközi keresettségnek és elismertségnek is örvend. Kötetei elsősorban a természeti-, gazdasági- és településföldrajz tárgyköréből közölnek írásokat, kitekintéssel a földrajzi adottságokból következő, arra épülő területfejlesztési, közlekedési, vízgazdálkodási, településszerkezeti, gazdasági vonatkozásokra is. Néhány tematikus kötet olyan témák számos aspektusát járja körül, mint pl. a Nagyvárosok, az EU és az Alföld, Migráció és az Alföld. Célkitűzése az Alföld egészére kiterjedő földrajzi környezeti kutatások közzététele geográfusok, területi tervezők, a gazdaság és közigazgatás területén dolgozók számára egyaránt.

Contents 4,550 pages