Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Alföldi Társadalom 1990-1994

...

A társadalmi-gazdasági folyamatok olymértékig sajátosan zajlottak és zajlanak az Alföldön, hogy számos társadalomtudós „alföldi út”-ról beszél. A térségben élő és az Alfölddel foglalkozó kutatók munkáinak nem volt olyan regionális fóruma, ahol a történettudomány, a szociológia, a közgazdaságtan, a politológia stb. területén született írásaikat összegyűjtve megjelentethették volna. A gyorsan zajló változások között igen nagy szükség lett arra, hogy vizsgálják azokat a folyamatokat, melyek hazánk e legnagyobb térségét egységbe foglalják és meghatározzuk a történelmi múltra támaszkodó lehetséges fejlődési pályákat. E hiányt felismerve a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Kutatócsoportja és a Békés Megyei Tanács Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága kezdeményezte egy társadalomtudományi sorozat megindítását Alföldi Társadalom címen, melynek öt kötete látott napvilágot.

Contents 984 pages