Acta Mathematica 1950-1995

...

Az Acta Mathematica Hungarica c. folyóirat a Magyar Tudományos Aкadémia III. оsztályának matematikai közleményeiként indult 1950-ben, orosz, francia, angol és német nyelven közölt értekezéseket a matematika köréből.Az évek során színvonalas nemzetközi tudományos folyóirattá vált, amely a matematika következő területeivel foglalkozik elsősorban: sorozatok, matematikai logika, klasszikus és modern analízis, algebra, számelmélet, geometria, topológia, kombinatorika, matematikai statisztika, valószínűség-számítás és információelmélet.

Contents 29,428 pages