Acta Physica 1951-1994

...

Az Acta Physica a Magyar Tudományos Akadémia fizikai közleményei. Orosz, francia, angol és német nyelven közölt értekezéseket a fizika tárgyköréből.Az 1951-1952-es első kötet a fizika Magyarországon kutatott valamennyi területéről közölt cikkeket. Gombás Pál főszerkesztő (1951–1970) a következőképpen határozta meg a folyóirat célját:„A Magyar Tudományos Akadémia célja az új periodika, az 'Acta Physica' elindításával az volt, hogy hozzájáruljon a nemzetközi tudományos kapcsolatok, a tudomány további fejlesztéséhez, valamint a népek közötti béke, haladás, és szorosabb barátság előmozdításához.”1983 és 1994 a folyóirat címe egyszerűen „Acta Physica Hungarica” (APH) volt. Kovács István főszerkesztő irányítása idején (1971-1993) a szerzők egyre szélesebb köre kapott közlési lehetőséget a lapban: a nyolcvanas évek indiai és arab szerzői is szép számmal kezdtek publikálni lapjain.Míg a sokféleség továbbra is jellemző maradt a kiadványra, ugyanakkor sok magyar tudós kezdte kutatásait egyre inkább a nagy európai és amerikai folyóiratokban közzé tenni. Ez a tendencia vezetett oda, hogy a lap 1994-ben, a 75. kötettel véget ért.

Contents 31,452 pages