Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 1895-1926

...

Az Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez c. helytörténeti folyóirat 1896-1928 között jelent meg, összesen 24 kötete látott napvilágot Dongó Gyárfás Géza szerkesztésében.A levéltár kincseinek megismertetésében jelentős érdemekkel bíró szerkesztő 1850. július 16-án született Kiskunfélegyházán, iskolai tanulmányait követően, 1870-ben belépett a piarista rendbe és Máramarosszigeten, Nagykárolyban, majd Újhelyen tanított. 1878-ban kilépett a rendből, áttért a református vallásra és belépett Zemplén vármegye szolgálatába. A vármegye árvaszékén dolgozott, majd al- és főszámvevő lett, közben jogi végzettséget szerzett. 1885-től a Zemplén c. politikai hírlap főmunkatársa, 1891-től, 16 évig szerkesztője. E mellett a Zemplén Naptárának is szerkesztője volt, megírta Sátoraljaújhely város megbízásából Újhely történetének első kötetét, amely 1907-ben jelent meg, valamint a Borovszky-féle millenniumi megyemonográfiában ő írta a vármegye 1850-1905 közötti történetét. 1895. október 1-jén indult el az Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez c. történeti folyóirat, amely összekapcsolódott nevével, hisz nemcsak szerkesztője volt, de ő publikált benne legtöbbször. E folyóirat sokat tett nemcsak a vármegyei levéltár, hanem más felső-magyarországi családi levéltárak iratainak megismertetésével. Sok olyan forrásközlés található meg lapjain, amely már csak itt olvasható, mivel az eredeti iratok a történelem viharai következtében elpusztultak. Minden hiányossága ellenére alapvető fontosságú mind a mai napig a zempléni történeti kutatások számára.„Nem tudósok írták a tudósoknak, hanem tudományt kedvelők gyűjtötték a müvelt közönségnek. Az Adalékok nem történelem, hanem csak a becses anyagnak, miből a történelem lesz, gondos egybefoglalása. Az anyag, mi az Adalékok tartalmát képezi, történelmi és földrajzi anyag. A történelem és a földrajz, ide értve összes segéd-forrásaikat, táplálják és látják el anyaggal az Adalékok-at. Az idő, melyet az Adalékok anyaga érint, a legrégibb időktől a jelenkorig terjed. Eszerint az „Adalékok”-ba alkalmas minden olyan anyag, a parányitól kezdve a legösszetettebbig, ami akár történelmi, akár földrajzi tekintetben zempléni érdekű. Mert mi a végcélja az Adalékok-nak? Összegyűjteni a szétszórtan heverő anyagot, hogy abból a historikus valamikor megírhassa majd a vármegye magán-történetét, Zemplén monográfiáját.”

Contents 8,722 pages