Agrarul 1901-1905

Organ al Societăţii Agrare a Marilor Proprietari : Agricultură - Viticultură - Zootechnie - Alimentaţie - Industrie - Comerciu / comitetul de redacţie : S. Şomănescu, N. Negri, N. St. Cezianu[...] . - An.1, nr.1(1 mai 1901). - Bucuresci, 1901 (Bucuresci : Tipografia Thoma Basilescu , 1901). De la 15 mai 1901, se adaugă la subtitlul, după cuvântul "Viticultură" cuvântul "Silvicultură" şi de la 1 iulie 1901, după cuvântul "Alimentaţie" cuvântul "Igienă". - Apare de 2 ori pe lună. - Are supliment: Agrarul 8 mart. 1904-21 mart. 1904

Contents 902 pages