Alveare 1837-1838

...

„Méhek’ gondja viaszt fog majd ide hordani ’s mézet: Égve világít az; hasznosan édes emez.”Az Alveare (azt jelenti Méhkas) 1837-1838-ban, Pozsonyban megjelent, vegyesen magyar és latin nyelven (többnyire latinul) íródott kiadvány 6 kötetet ért meg. Kovács Pál szerkesztésében - ha formailag nem is, de tartalmában - hírlap-szerűen számolt be az aktuális eseményekről, közölt írásokat a legváltozatosabb témákban. Néhány példa a magyar nyelvű írásokból:Nmélt. Kovács Miklósnak ismét egy hazafiui áldozatjaA’ karloviczi illyr-oláh érsek’ ’s metropolita’ választásárólEgri Patriarka-Érseknek a’ közjóiránti buzgalombul eredett hasznos példájaN.mélt. Haulik György, Zágrábi Püspöknek, beiktatásaBeszélgetés a’ vélemények’ szabadságárólVannak még Hazánkban is Romai ’s Görög classikusokat becsülőkMagyar tudós társaság’ jelentéseBeszélgetés a’ művelődésrőlA’ Tudományos Gyűjtemény’ 1837 évi folyamatának XII. köteteRém, ámítás, képmutatás, szinlett ürügy, gyávák kijádszása, hitteli játék ’s viszsza éles, vakmerőség, sat. a’ lázzadás’ hőseinek fegyvereLegújabban érkezett tudósítások a’ kölni kérdés kiegyenlítésére nézveKisfaludy-Társaság első nyilványos üléseA’ dunagőzhajózási társaság évi közgyűlése, f. e. jan. 29-ikén BécsbenBuda-pesti áradás (egykorú beszámoló az 1838-as nagy árvízről)

Contents 2,018 pages