Ars Decorativa 1973-2018

...

Az Ars Decorativa Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum Évkönyve, melyet az Iparművészeti Múzeum jelentet meg 1973 óta.A kiadvány alapvető célja, hogy a két intézmény gyűjteményeit, azok műtárgyanyagát és a velük kapcsolatos legújabb tudományos kutatások eredményeit a nemzetközi szakmai nyilvánosság számára ismertté tegye. A tanulmányok, ebből következően, idegen nyelven (leggyakrabban angolul) jelennek meg egy-egy rövid, magyar nyelvű összegzéssel.A köteteket gazdag tematikai változatosság jellemzi, időnként azonban tematikus számok is megjelennek: a 27. kötet pl. a textilművészetet állítja központba. A tanulmányok felölelik az európai iparművészet különböző műfajait és korszakait a középkortól a 20. századig. A kötetek rendszeresen közlik az elmúlt időszak eseménynaptárát, is beszámolnak a múzeum legkiemelkedőbb új szerzeményeiről.A tanulmányok többsége – szerzőik saját, legújabb kutatásai alapján – arra törekszik, hogy bemutassa egy-egy műtárgycsoport megalkotásának feltételeit, pontosítsa a korábbi meghatározásokat, továbbá tisztázza, s ha lehet, tágabb összefüggésbe helyezze a művek megrendelésének célját és körülményeit.A tanulmányok némelyike – amely nagyszámú régi, hazai levéltárakból származó forrásadatra támaszkodik, illetve azokat dolgozza fel – magyar nyelven kerül közlésre. A témakörök között a távol-keleti művészet sajátos műfajai, korszakai és tárgytípusai is helyet kapnak. A tanulmányok átlagos terjedelme: 25.000 leütés, az illusztrációk száma tanulmányonként átlagosan mintegy 20. Egy-egy kötet mintegy tíz-tizenkét tanulmányt tartalmaz.A tanulmányok szerzői többségükben az intézmény és filiája jelenleg aktív munkatársai. A szerkesztőbizottság számít azonban azoknak a „külső” szerzőknek a közreműködésére is, akik egy-egy témakör, korszak vagy műfaj felkészült kutatói, avatott szakemberei.A kötetek szakmai színvonalára elsősorban a szerzők személye, valamint az a szerkesztőbizottság jelent biztosítékot, amelynek tagjait az Iparművészeti Múzeum főigazgatója nevezi meg és kéri fel. A felelős szerkesztő feladatát Jakabffy Imre (1973–1984), Forgács Éva (1989), Vadas József (1991–1993) és Szilágyi András (1994–2012) után Prékopa Ágnes látja el. A szöveggondozást a szerkesztő munkatársaként 2006 óta Szegzárdy-Csengery Klára végzi.Az Ars Decorativa előzménye az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei: ezen a címen 13 kötet jelent meg 1954-1971 között.

Contents 6,148 pages