Fémiparosok Lapja 1923-1935

...

A Budapesti Bádogos, Szerelő, Fémnyomó, Lemezelö, Rézöntő, Bronz- és Rézműves ipartestület havonta megjelenő hivatalos közlönye volt.
"Amikor ipartestületi „Értesítőnk" a forradalmi idők alatt megszűnt, a nehéz gazdasági viszonyok között sokáig kellett nélkülöznünk a kari szolidaritásnak ezt az eszközét. Csak 1922 február havában sikerült egy lelkes kartársunk áldozatkészségéből megindítani azt a szaklapot, amely átmenetileg ipartestületünknek is hivatalos szócsöve volt. Lapunk mai száma új címmel, új köntösben, ipartestületünk saját kiadásában és szerkesztésében állította megint iparunk szolgálatába törekvéseink régóta nélkülözött eszközét: a sajtót." (1923. 1. szám)

Contents 1,404 pages