Új Építészet 1946-1949

...

A Magyar Technika mellékleteként megjelent művészeti és tudományos folyóirat.

MIRŐL KIVAN SZÓLNI AZ „ÚJ ÉPÍTÉSZET”?
Az ország-, város-, községrendezésről, mert átfogó nagy terv, egységes koncepció nélkül az építészet részletproblémáit megoldani nem lehet;
szervezett, korszerű lakótelepekről, mert a dolgozók otthonának megteremtése csak nagyobb, szervezett egységekben elégítheti ki a jogos igényeket;
lakó-, köz-, ipari- és mezőgazdasági épületekről, mert ezek a nagyobb egységek elemei és csak jó elemekből lehet jó szervezeteket felépíteni;
az épületek belső teréről és berendezéséről, mert a külső forma a belső tér tükre s a belső tér emberi méretei a jó bútorelemeken alapulnak;
az új építési anyagok, szerkezetek, munkamódszerek és az előgyártás kérdéseiről, mert az újjáépítés óriási munkamennyiségét csak az építéstechnika legfejlettebb eszközeivel lehet racionálisan elvégezni s valóban új építészetet csak új módszerekkel és új anyagokkal lehet teremteni;
az építészet történetéről és hagyományáról, mert az „uj“-ság nem a tradíció megtagadását, hanem annak helyes értelmezését, tehát nem a formák szolgai utánzását, hanem a tanulságok levonását jelenti;
a társművészetekről, mert iparművészet, festészet, szobrászat, sőt az irodalom és zene sem választható el mereven az építészettől s mig egyrészt ezt a szellemi testvériséget közeledéssel kell ápolni, emelni, az egymás rovására itt-ott elkövetett határsértések elkerülésére tisztázni kell az összefüggéseket, a „hatásköröket“ is.
tervpályázatokról és kiállításokról, mert alkalmat adnak a magyar (és külföldi) építészek erőinek felmérésére, a tehetségek kiemelésére, a haladást szolgáló termékeny kritika gyakorlására;
És beszélni fog az „Új Építészet“ a gazdasági, pénzügyi és jogi problémákról, melyek nélkül nincs reális terv, megvalósuló gondolat; könyvekről és folyóiratokról, melyek az építészet kincseit gyűjtik egybe a világ minden tájáról; az építésznevelés kérdéseiről, mert megfelelő építészutánpótlás nélkül komoly munka, egészséges fejlődés elképzelhetetlen; a mérnökszakszervezet építészszakosztályának és más építészegyesületeknek belső életéről, működéséről; az építést irányító hatóságok munkájáról, az építésügy szervezési kérdéseiről, mindenről, ami az építészettel összefügg. Beszélni fog és a választ várni, írásokat, képeket, leveleket, hogy olvasók és lap egyként összeforrjanak az építés nagy és szép ügyében, az újjáépítés akaratában. A szerkesztőség.

Contents 1,229 pages