Bibliographiai Értesitő 1840-1842

...

"E’ vállalatnak lehető legtökélyesb létesítésére, melly talán egykor egy tökéletes magyar könyvlajstrom’alapjául szolgálandna, felszólítok ezennel minden irót, kiadót, könyvkereskedőt ’s nyomtatót, szíveskedjenek minden megjelenendő könyvnek, még annak megjelente előtt, teljes czímét, meg jelente után pedig belőle bizonyos mennyiségű példányokat megbizás’ útján eladásra hozzám beküldeni, hogy valamint czímét a’ bibliographiai Értesítőbe fölvenni, úgy a’ munka’ elterjesztésére közrehatni képes legyek." (Heckenast Gusztáv, 1840. 1. szám)

Contents 228 pages