Biológia 1974-1986

...

A Biológia a Magyar Tudományos Akadémia elméleti és kísérleti biológiai folyóirata 1974-től jelent meg, a korábbi Biológiai Közlemények tartalmilag és technikailag korszerűsített folytatásaként. Kötetszámozása folyamatos (1974: 22. kötettel indult), évente 2 füzetet tartalmaz. Elsősorban az elméleti és molekuláris biológia, a sejttan, örökléstan, kísérletes onto- és filogenetika tárgyköréből közölt elméleti cikkeket, a molekuláris biológia valamely részterületének legújabb irodalmát összegező (review) munkákat, valamint az adott formában másutt nem publikált eredeti kísérleti beszámolókat.A lap ezenkívül vitákat indító vagy azokhoz hozzászóló cikkeket, könyvismertetéseket és kongresszusi beszámolókat is közölt.

Contents 2,962 pages