Biserica şi Şcoala 1882-1948

Revistă oficială a Episcopiei Aradului / comitet de redactare prezidat de P.S. Episcop Timotei. - An.1, nr.1 (1877)-an.72 (1948) ; Serie nouă, An.1 (73), nr.1 (1992). - Arad, 1882.

Contents 11,734 pages