Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Botanikai Közlemények 1902-2022

...

A Botanikai Közlemények több mint 100 éves múltra visszatekintő tudományos lap. Az 1901-ben alapított, 1902-ben Növénytani Lapok néven először megjelenő folyóirat az 1891-ben megalakult Természettudományi Társulat (TTT) Növénytani Szakosztályának előadásait, híreit közölte. A lap nevét 1909-ben változtatták Botanikai Közleményekre. A TTT megszünése után 1952-től a Magyar Biológiai Egyesület majd Társaság Botanikai Szakosztályának lapjaként jelenik meg.A Botanikai Közlemények zömében magyar nyelven közöl a növénytudományok különböző szakterületeit képviselő színvonalas, eredeti közleményeket: pl. a flórakutatás, rendszertan, cönológia, növényföldrajz, ökológia, paleobotanika, természetvédelem, növényélettan, anatómia, szervezettan, genetika, alkalmazott kertészeti növénytan, botanikatörténet témakörében. Egy-egy tudományterületet áttekintő cikkeket, konferencia beszámolókat közöl, és tájékoztat a Botanikai Szakosztály előadóüléseinek programjairól, az előadások rövid tartalmáról. A nemzetközi szakmai közvélemény tájékoztatása érdekében a magyar nyelvű cikkek címét, kulcsszavait, összefoglalóját, az ábrák, táblázatok címét, feliratait idegen (angol vagy német) nyelven is közli.

Contents 29,014 pages