Bridzsélet 1931-2009

...

Az egész világon népszerű, társasági és verseny szinten is széles körben játszott, kombinációkban leggazdagabb kártyajáték a bridzs, melynek patinás szakfolyóirata 1931 óta szolgálja eme nemes szellemi sportjáték szerelmeseit.

„Ezt a célt tűztük ki magunknak lapunk megindításánál: emelni a bridgejáték általános színvonalát, általánosítani a szép és jó játékot. Ügy véljük ezt elérhetni, hogy lapunkban közkinccsé tesszük a legjobb hazai és egyes kitűnő külföldi játékosok tudását, bő tapasztalatait és emellett más szórakozást is nyújtunk olvasóinknak.” - írták az első szám programadásában.

„Felkérésünkre a legjobbaknak elismert magyar bridge-játékosok készségüket nyilvánították, hogy a Bridge Újság munkatársai legyenek. A Magyar Bridge Szövetség lapunkat hivatalos közlönyének nyilvánította és minden közlését lapunkban jelenteti meg. A Bridgeszövetséggel és a külföldi szaklapokkal való állandó érintkezés által módunkban áll külföldi bridgetekintélyek cikkeit is hozni. Olvasóinkat úgy az itthoni, mint az idegen országokbeli bridgeeseményekről értesíteni, a versenyek lefolyását, eredményét és egyes érdekes játszmák menetét közölni fogjuk. Minden újítást a bridgeelmélet, játékmód és számítás terén nyilvántartunk és közlünk. A jó és játékrutinnal bíró játékosok technikájuk tökéletesítését érhetik el a legelsőrangú bridgejátékosaink által megírt cikkek által. E cikkek tárgya lesz: a licitálás különböző szisztémái, a konvenciók, a megjátszás és védekezés legfinomabb árnyalatai, az elijesztés és ennek felismerése, versenyrendezés stb.

Kezdők és a játékot megismerni akarók számára tervszerű bridgeoktatási rovatot fogunk vezetni. Ezt a rovatot az eddig megjelent legjobb könyvek alapján állítjuk össze és a tanítást példákkal illusztráljuk. … Az itthon és külföldön megjelent, valamint ezután megjelenő legjobb bridgekönyvekkel is kívánunk foglalkozni. … Olvasóink szórakoztatására minden számunkban bridge-feladványsorozatok, problémák, továbbá kereszt- vagy egyéb rejtvények fognak megjelenni. … Ugyanazt a célt akarjuk szolgálni a társaság köréből hozott híreinkkel, jónevű írók egy-egy novellájával, klubok és magántársaságokban előfordult humoros esetek leírásával. Szerkesztői üzeneteinkben felvilágosítást adunk minden bridgere vonatkozó kérdésre; viták eldöntésénél esetleg bridge-tekintélyekből álló zsűri véleményét kérjük.

Reményünk és meggyőződésünk, hogy a magyar bridge-kedvelő közönségnek olyan szaklapot fogunk nyújtani, mely tartalmára nézve legalább is egy színvonalon áll a ma megjelenő német, angol és amerikai bridgeujságokkal. Garanciái ennek munkatársaink, kik nemzetközi vonatkozásban is a legjobb bridgezők közé tartoznak. … Munkánk és fáradságunk akkor nyeri el jutalmát, ha a magyar bridgezők tábora még erősebb lesz, és ha egy közeli szebb és jobb időben a Magyarországot látogató sok idegen bridgező bármely bridge-asztaltól azzal a meggyőződéssel kel fel: Magyarországon jól és szépen játszanak.”

Contents 15,076 pages