Dömölki János könyvgyűjteménye

A gyűjtő írja magáról: »Dömölki János (1967–) könyvgyűjtő, bibliográfus, főként a szabadkőműves szövetség magyar nyelvű irodalmának gyűjtője és kutatója vagyok. Eredeti végzettségem jogász, de emellett teológiai és kánonjogi tanulmányokat is folytattam. Innen adódik széles érdeklődési köröm, amit a gyermekkora óta összegyűjtött, részben 1945 előtt kiadott köteteket is tartalmazó, könyvtáram is tükröz. Jogtörténet, politológia (különös tekintettel az úgynevezett nemzetiszocialista vagy szélsőjobboldali pártok történetére és tevékenységére), római katolikus teológia és egyháztörténelem, judaika, magyar és egyetemes történelem (különös tekintettel az 1918-1920 közötti magyar történelmi eseményeket tárgyaló munkákra) és „természetesen” a szabadkőműves szövetségre vonatkozó, azzal foglalkozó magyar nyelvű munkák alkotják könyvtáram zömét.
Jelen gyűjtemény ebből ad ízelítőt, számtalan nehezen fellelhető munkával. A gyűjtemény tartalmazza továbbá eddig megjelent 3 önálló munkámat is.«

Contents 32,409 pages