Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Értekezések a nemzetgazdaság és statisztika köréből 1882-1944

...

A kor legjelesebb közdászainak tematikus tanulmányköteteit tartalmazza: Balás Károly, Boér Elek, Ecseri Lajos, Fenyvessy Adolf, Földes Béla, Hegedüs Loránt, Heller Farkas, Jekelfalussy József, Kautz Gyula, Keleti Károly, Kerpely Antal, Konek Sándor, Láng Lajos, Navratil Ákos, Surányi-Unger Tivadar, Tisza István munkáit találjuk a 24 kötetben.

Contents 1,080 pages

1880-1889 1930-1939 1940-1949

1882
1883
1884
1885

1880-1889 1930-1939 1940-1949