Országos törvény- és kormánylap Erdély koronatartományra nézve - Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Siebenbürgen - Foia legilor provinciale si a guvernului pentru teara de koroana Transilvania 1849-1859

Contents 9,494 pages