Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Földrajzi Értesítő 1950-2008

...

A Földrajzi Értesítő az MTA Földrajztu­dományi Kutatóintézetének 1952-től megjelenő szakmai folyóirata. A közel 6 évtizede fennálló kiadvány a földrajztudomány legkiemelkedőbb hazai műhelyében születő nemzetközi szintű természet-, gazdaság- és társadalomföldrajzi kutatási eredményeinek elsődleges orgánuma.
A publikációkat jellegük alapján ötfajta rovatban (Értekezések, Vita, Szemle, Krónika, Irodalom) megjelentető folyóiratban az 1990-es évektől az intézet más hazai és külföldi műhelyekkel (egyetemek, közép-európai országok földrajzi intézetei) közösen végzett tudományos programok eredményeiből született tanulmányok is helyet kaptak, emellett szerzői gárdája neves külföldi tudósokkal is bővült. Különösen kiszélesedett és nemzetközivé vált a folyóirat témaprofilja Magyarország EU-csatlakozása után, és egyre nagyobb súlyt kaptak benne a Kárpát-medencével és a határon túli magyarsággal kapcsolatos kutatások eredményeiről szóló, gyakran széles nemzetközi tudományos visszhangot kiváltó magyar és idegen nyelvű publikációk.
A Földrajzi Értesítő tematikai palettája rendkívül széles. Idegen nyelvű összefoglalóval ellátott, magas tudományos színvonalú közleményeinek spektruma a geomorfológiától a szociálgeográfiáig terjed, emellett helyet biztosít a földtudományok területén születő interdiszciplináris kutatási eredményeknek is.

Contents 29,801 pages