Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Haematologia 1967-1991

...

Évnegyedes tudományos folyóirat, amely a haematológia összes elméleti és klinikai aspektusát felöleli. A tanulmányok mellett könyvismertetéseket és a legfontosabb egyéb folyóiratok cikkeinek válogatott kivonatait is közli idegen, elsősorban angol nyelven.

Contents 11,304 pages