Havi közlöny az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből 1879-1907

...

"Programmunk a régi marad, igyekezetünk programmunk teljesitésében növekedni fog. Attól, a mit eredeti rendeltetésünkül kitűztünk, hogy lapunk a lelkipásztorkodó papság szakközlönye legyen, ezután sem fogunk eltérni; és a mily igyekezettel iparkodunk mi feladatunkat teljesíteni, akként kérjük továbbra is mélyen tisztelt közönségünk pártfogását." (1879. 1. szám)

Contents 8,394 pages