Jog, jogtörténet

...

A terveink szerint a későbbiekben tovább bővülő kollekciónk sokszáz kötetnyi klasszikus alapmunkát tartalmaz a legszélesebben vett jogtudomány területéről: polgári és büntető jog, államtudomány, közigazgatás, ingatlan ügyek, törvényalkotás, cégügyek, közjegyzői, iparjogi, gyám ügyek, stb.

Contents 121,155 pages