Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Jogtudományi Közlöny 1866-1989

...

A Jogtudományi Közlöny az 1866-os alapítástól 1934-ig a Jog- és Államtudomány hetilapja volt, 1946-os újraindulását követően pedig a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata. Tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz.

Contents 58,972 pages