Document access requires subscription

Log in Sign up

Kémiai Közlemények 1951-1996

...

A Magyar Tudományos Akadémia III. és VI. Osztály Vegyészcsoportjának közleményeiként 1951-ben indult folyóirat 1966-tól Kémiai Közlemények – A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának Folyóirata címen közli a vegyészeti akadémiai szféra publikációit. A Kémiai Közlemények változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Egy kötet általában két füzetből áll. Évente két kötet kerül kiadásra. A folyóiratban a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályán, bizottságaiban és munkabizottságaiban, ill. akadémiai rendezvényeken elhangzott kémiai előadások, továbbá egy-egy témakör újabb eredményeit kritikailag összefoglaló közlemények kerülnek közlésre.

Contents 35,751 pages