Élelmiszerfizikai Közlemények 1988-1998

...

A 20. század utolsó évtizedeiben a biológiai törvényszerűségek feltárásában exponenciális fejlődés indult meg. A sokak által találóan "biológiai forradalom"-nak nevezett folyamat kialakulásában döntő szerepe van a fizika és technika modern eredményeit biológiai feladatok feltárására szintetizálni képes alaptudománynak, a biofizikának is. A biofizikának a meghatározó szerepe az élő rendszerek vizsgálatában azonban nemcsak alapkutatási szinten lényeges, hanem egyre fokozódó mértékben jut kifejezésre az alkalmazott biofizika területén is. A Magyar Biofizikai Társaság Elnöksége világosan megfogalmazta, hogy az alapkutatás jellegű biofizika támogatása mellett fokozott figyelmet kell forditani az alkalmazott biofizikára, előrelépést kell tenni a biotechnológia, az orvostudomány, és az agrár- és élelmiszertudomány irányába, részt vállalva gazdasági feladatok megoldásában is. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Közleményeinek sorában 1988-tól helyet kapott az Élelmiszerfizikai Közlemények c. periodika, ami a hazai élelmiszerfizika fejlődésének és terjesztésének egy újabb határkövét jelentette.

Szabó S. András egyetemi docens, főszerkesztő az első szám bevezetőjében pontosan fogalmazta meg a kiadvány célkitűzéseit:

- az élelmiszerfizika, mint az alkalmazott fizika, valamint az élelmiszertudomány e speciális területén dolgozó szakemberek számára tudományos publikációs fórum biztositása
- az élelmiszeripar műszaki szakemberei és a fizikának az élelmiszergazdaság kérdései iránt érdeklődő képviselői közötti szakmai kapcsolat bővitése
- a hazai élelmiszerfizikai kutatások és műszaki fejlesztés segítése
- az élelmiszerfizika hazai oktatásának segitése
- az élelmiszerfizikai szakemberek élelmiszerfizikai és élelmiszeripari müvelettani ismereteinek fejlesztése, összhangban a racionális anyag- és energiafelhasználási technológiák, korszerű méréstechnikák alkalmazásával
- azon célkitűzés elősegítése, hogy a Kertészeti és Élelmiszer- ipari Egyetem egyre inkább a hazai élelmiszertudomány tudományos bázisává váljon.

A folyóirat tematikáját ekként vázolja:

- az élelmiszerek és élelmiszeripari alap- és segédanyagok, félkész és késztermékek fizikai jellemzőinek vizsgálata
- az élelmiszerek és élelmiszeripari nyersanyagok fizikai és magfizikai módszerekkel történő vizsgálata
- az élelmiszerek fizikai módszerekkel történő kezelése
- az élelmiszeripari műveletek ill. technológiák fizikája

Contents 2,516 pages