Kertészhiradó, Kertészmérnök 1956-1990

...

Az 1956-ban, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Pártszervezetének és Igazgatói Hivatalának Híradójaként indult periodika kisebb szünet után 1959-től a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Dolgozóinak és Hallgatóinak Lapjaként számolt be az intézmény tudományos, szervezeti, hallgatói és közéletéről. 1963. szeptemberétől, a kertészeti szakoktatás évszázados évfordulójára megjelent jubileumi számától kezdve pedig Kertészmérnök címmel, a kertészeti és szőlészeti főiskola lapjaként havonta megjelenve folytatta az intézmény életében alapvető fontosságú tájékoztató, kommunikációs tevékenységét. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1968. évi 25. számú törvényerejű rendeletével határozott a Kertészeti Egyetem létesítéséről: „ 1. §. (1) A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolát egyetemmé kell átszervezni. (2) Az egyetem neve: Kertészeti Egyetem. (3) A Kertészeti Egyetem az 1968/69. tanévben kezdi meg működését. 2. §. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter közvetlen felügyelete alatt álló Kertészeti Egyetem a) 5 éves képzési idővel oki. mérnöki, b) 3 éves képzési idővel üzemmérnöki képesítést adhat.” Az intézmény neve és profilja 1986. szeptemberétől Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemre változott, mely tényt a "Kertészmérnök" fejléce is követte. Az újjáalakult egyetemen szervezett karok: Élelmiszeripari Kar; Termesztési Kar; Élelmiszeripari Főiskolai Kar (Szeged); Kertészeti Főiskolai Kar (Kecskemét).

A lap - ebben a formában - az 1990. decemberi számba írott, kissé keserű hangvételű, a szerzői és olvasói érdektelenséget kárhoztató szerkesztői búcsúval megszünt, mindazonáltal a 35 évnyi híradó az intézmény gyakran viharos múltjának, történetének egyedülálló forrása maradt, „a Kertészmérnök ugyanis Egyetemünk folyamatosan íródó történelemkönyve.”

Contents 10,263 pages