Levéltári Szemle 1951-2021

...

A Levéltári Szemle a Magyar Levéltárosok Egyesülete, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Magyar Országos Levéltár közös gondozásában negyedévente megjelenő szakfolyóirat, amelynek első száma 1951-ben látott napvilágot. Elnevezése 1960-ig Levéltári Híradó volt. A folyóirat lehetőséget kínál a levéltárak dolgozóinak tudományos tevékenységük bemutatására, döntően levéltári forrásokra alapozott írások, valamint rövid bevezetőkkel, ismertetőkkel ellátott fontos levéltári dokumentumok közlésével. A Levéltári Szemle azonban elsődlegesen az aktuális szakmai kérdések fóruma: törzsanyaga az ország valamennyi levéltárát érintő kérdéseket helyezi előtérbe. A magyar levéltártudomány minden területéről (elvi, módszertani stb.) rendszeresen közreadja a legújabb eredményeket, tanulmányokat. Fókuszába vonja a hazai és a nemzetközi levéltáros közélet legfrissebb eseményeit, tapasztalatait, ezzel az egész levéltáros társadalom szakmai tájékozottságát szolgálja és közvetíti.

Contents 37,503 pages