A magyar rokonértelmű szók és szólások kézikönyve

...

Harmincezer szinonim szót és szólást tartalmaz nyolcszáz logikai csoportban. Az előszóból kiderül, hogyan történt ezeknek az összegyűjtése: “Az irálytan tanítása közben azt tapasztaltam, hogy a tanulók egy része nem rendelkezik a kívánatos szóbőséggel, minek folytán képtelen gondolatait választékosán kifejezni. E baj orvoslására rendszeresítettem az u. n. szinonimikai átírást olyformán, hogy valamely olvasmányban aláhuzattam minden szót, mely mással való felcserélésre alkalmasnak mutatkozott, és azután beirattam az olvasmányt megváltoztatott alakjában a füzetbe. A rokonértelmű szócsoportok gyűjteménye ilykép évről évre gyarapodott.”

Contents 534 pages