Magyar Színművészeti Lexikon

...

A magyar színjátszás és drámairodalom enciklopédiáját Erődi Jenő összegyűjtött anyagának felhasználásával Schöpflin Aladár szerkesztette.

Gróf Klebelsberg Kunó a következő szavakkal köszöntette a törekvést:

“Amikor az Országos Színészegyesület a közel 150 éves magyar színjátszás történetét, az azzal összefüggő minden művészi, irodalmi, személyi és technikai kérdéssel együtt lexikon formájában összefoglalva, a nagy- közönség elé terjeszti, nemcsak magának a magyar színművészeinek tesz szolgálatot, de a magyar művelődés-történet számára is hézagpótló munkát végez.”

Contents 2,432 pages