A Pesti Hirlap Lexikona

...

A Pesti Hirlap Lexikona „a mindennapi élet és az összes ismeretek kézikönyve egy kötetben, A-Z, a Pesti Hírlap kiadása, 1937.”„A Pesti Hírlap a múltban az úttörő újítások egész sorával lepte meg közönségét. A sajtó történetében először a Pesti Hírlap adott közönségének mindennapi újságja mellé Képes Pesti Hírlapot, Pesti Hírlap Vasárnapját, Divatlapját, Szakácskönyvét, karácsonyi albumokat és ezzel elérte azt, hogy előfizetőink körében minden családtag megtalálta a maga érdeklődését, szórakozását, okulását ezekben a hasznos és tanulságos újításokban.Előfizetőink köréből újabban az az óhaj merült fel, hogy újításaink oly népszerű és nagy szeretettel fogadott sorát egy olyan komoly, tudományos művel szaporítsuk az idei karácsonyra, amely munka előfizetőink házában mindenkori és azonnali tájékozódást ad az élet minden teréről és amely munkát minden előfizetőnk megszerezhet a legnagyobb mértékű takarékosság mellett is. Ennek a közóhajnak eleget téve, elhatároztuk a Pesti Hírlap Lexikona kiadását.Ezt az elhatározásunkat februárban tudomására hoztuk előfizetőinknek. Számítottunk arra, hogy előfizetőink nagy része számot tart a kötetre, mert hiszen e fajta művet csak tömegsikerre alapozva, nagy példányszámban lehet kiadni. Meglepetésünkre és őszinte megelégedésünkre előfizetőinknek várakozáson felüli túlnyomó többsége jelentette be igényét a ritka kedvezményként felajánlott műre. Ez a rendkívüli erkölcsi siker nemcsak örömmel töltött el bennünket, hanem lehetővé tette, hogy sokkal többet nyújtsunk, mint amennyit terveztünk és ígértünk. Lexikonunk terjedelme lényegesen nagyobb lett, mint hirdettük, a képek száma megsokasodott, még szebb és jobb papiroson adhatjuk a könyvet és dúsan aranyozott, művészi köntösbe öltöztethettük. Ezzel akarjuk megköszönni előfizetőink táborának azt a nagy megértést, hogy ennek a jelentős, kulturális értékű munkának a megszerzésére úgyszólván minden előfizetőnk jelentkezett.Hisszük, hogy teljes mértékben megvalósítottuk a jó lexikon követelményeit: a frisseséget, tömörséget, pontosságot, megbízhatóságot, teljességet. Hasznos és élvezetes olvasmányt nyújtunk előfizetőinknek, akik fogadják olyan szeretettel Lexikonunkat, mint amilyen szeretettel és gonddal mi tíz hónap munkájával azt elkészítettük. Kérjük, vegyék Lexikonunkat minél gyakrabban kezükbe és forgassák minél többet hasznos okulásul és segítségül a mindennapi életben. Ha így lesz, — és reméljük, így lesz — művünkkel felbecsülhetetlen szolgálatot tettünk a magyar kultúrának és az általános művelődésnek.Budapest, 1936. karácsonyA Pesti Hírlap Szerkesztősége”

Contents 1,254 pages