Magyarország az első világháborúban - Lexikon

...

Magyarország 20. századi történelmét alapvetően meghatározó eseménysor, amelyet a kortársak „Nagy Háborúként” ma pedig I. világháború néven említünk, meglepő módon az egyik legkevésbé feldolgozott időszaka modern kori történelmünknek. A kommunista időszakban alig-alig születtek tudományos igényű feldolgozó munkák és a rendszerváltás után sem vált kiemelt témává a kutatók körében. Nem úgy a háborút követő időszakot, amikor is a társadalomban még égető, közvetlen sebként élt a háború tragikus emléke és annak ápolása áthatotta mind a tudományos, mind pedig a hétköznapi életet.

A „MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN - LEXIKON A-Zs” vaskos kötete 2000-ben jelent meg a Petit Real kiadó gondozásában, Szijj Jolán és Ravasz István szerkesztésében. Alapos szócikkei tömör, hiteles, pontos adatokkal állnak a használó rendelkezésére. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai, más intézményekben dolgozó kollégáikkal együtt igyekeztek mindazt az ismeretet egybefogni, amely az I. világháború történetének megismeréséhez elengedhetetlen. Lexikonunk egyedülálló segédeszközt jelenthet mindazoknak, akik érdeklődnek a történelem és a hadtörténelem iránt, akik tanulmányaik vagy napi munkájuk során szeretnének pontos adatokhoz jutni pl. Hindenburg tábornagyról, Horthy Miklósról, az orosz haderő létszámáról, a távol-keleti harcokról, a benemavatkozási politikáról, a veszteségekről és a területi változásokról.

Contents 854 pages