Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Notarius Hungaricus - A Magyar Országos Közjegyzői Kamara lapja 2009-2018

...

A NOTARIUS HUNGARICUS a Magyar Országos Közjegyzői Kamara hivatalos lapja, 2009 óta kéthavonta számol be a közjegyzői szakma legfontosabb eseményeiről, tájékoztatja a szakembereket a jogalkalmazás e speciális területének kérdéseiről.

„[a körülmények] … arra késztetnek minket, hogy belássuk, milyen óriási jelentősége van a közjegyzők közösségének. Szakmánk, ahogy egy család, csak úgy él és működik, ha tudunk egymásról, ha a belső levelezőrendszeren túl is felvetünk problémákat, pl. díjszabással, okiratszerkesztéssel, KUSZ-szel kapcsolatban, illetve ha beszámolunk az egyes területi kamarák rendezvényeiről, ha közjegyzői arcképeket mutatunk be. Természetes és jó dolog, ha egy közösségen belül sokféle vélemény jelenik meg, és a demokrácia is csak úgy működik, ha ezek a vélemények megtisztulva, kompromisszumokat kötve egységes, közös, kifelé képviselendő nézőponttá erősödnek. Ez a lap a hétköznapok közjegyzői munkájának hőse, a közjegyzői rendszert működtető, képviselő közjegyzők orgánuma kíván lenni. Azoké a közjegyzőké, akik talán túl csendesek, és talán kevésbé vannak jelen a kamarai közéletben, mint arra szükség lenne, de munkájukat becsülettel látják el, az előírt kötelességeknek maradéktalanul meg akarnak felelni. Róluk és nekik szól a Notarius Hungaricus.”

Contents 2,468 pages