Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 1967-1982

...

Az MTA 1965. április 20-i közgyűlése a korábbi nyolc osztályát tízre bővítve szervezte meg a Föld- és Bányászati Tudományok (X.) Osztályát. Az osztály akkor megfogalmazott feladatköre lényegében kettős volt: egyrészt a Föld alakjának, belső és külső (a Föld körüli térség) szerkezetének, erőtereinek, felszínének és mindezek változásainak megismerése és értelmezése, másrészt az így szerzett ismeretek alapján a hasznosítható ásványos anyagok és energiaforrások felkutatásának és feltárásának tudományos megalapozása. Az ország természeti erőforrásainak eredményes és hatékony feltárása céljából minden lehetséges irányban fejleszteni kívánták az alapkutatásokat, hogy új ismeretek és vizsgálati módszerek segítségével bővítsék az ország erőforrásait.Az Osztály feladata a folyóiratok gondozása és a tudományos könyvkiadás támogatása is. A föld- és bányászati tudományok hazai művelésében fontos szerepet játszott az osztály gondozásában és szerkesztésében 1967–1982 között megjelentetett, Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei című magyar nyelvű folyóirata (melyet 1971-1979 között Geonómia és Bányászat néven adtak ki).A folyóirat feledatait az induló szám előszavában így deklarálták:1. megvilágítani a föld- és bányászati tudományok hazai és nemzetközi fejlődését, elsősorban alapkutatási vonatkozásban,2. kritikailag és időben felhívni a figyelmet tudományágaink új döntő kutatási kérdéseire,3. elősegíteni tudományágaink hazai magas szintre emelését.A folyóirat anyaga rendkívül értékes forrás a földtudományok iránt érdeklődők számára, mert az osztály működésének és tevékenységének erre az időszakra eső története osztálybeszámolók, jelentések és tájékoztatók formájában jól nyomon követhető. Az egyes kötetek egyebek mellett tartalmazzák az osztály keretében működő bizottságok beszámolóit, akadémikusaink székfoglalójának, a föld- és bányászati tudományok területén szervezett hazai (magyar és idegen nyelvű) konferenciák előadásainak szövegét, könyvismertetőket is.

Contents 5,992 pages