Document access requires subscription

Log in Sign up

Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei 1950-1982

...

A Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei 1950-ben indult, az első számban így határozták meg a lap profilját: „E lap hasábjain jelennek majd meg a magyar orvostudomány legkiválóbbjainak, a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak székfoglalói és előadásai, a Magyar Tudományos Akadémia idegennyelvű lapjainak szerkesztősége által közlésre elfogadott és máshol még magyarul meg nem jelent közlemények. E mellett azoknak az iránytmutató magasszínvonalú közleményeknek, melyek eredeti kísérletek, vizsgálatok alapján az Akadémia tudományos tervének döntő, súlyponti kérdéseivel foglalkoznak, szintén itt van a helyük.”1968-tól a Közlemények Orvostudomány felcímmel jelent meg. A névváltoztatást a szerkesztőség így indokolta: „A magyar orvostudomány egész területének irányítására, összehangolására új bizottsági rendszer született, céljául tűzve a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztálya és az Egészségügyi Tudományos Tanács kutatásirányító tevékenysége eddigi kettősségének, párhuzamosságának megszüntetését. A szervezeti változás csak egyik mutatója azon szükségszerűség felismerésének, hogy a hétmérföldes léptekkel haladó nemzetközi orvostudomány eredményeinek gyarapításához olyan kis nemzet, mint a miénk,akkor járulhat legeredményesebben hozzá, ha erőit céltudatosan egyesíti. Lényeges problémák eredményes kutatásának ma már alapvető követelménye különböző, speciális képzettségű szakemberek csoportjainak sokoldalú együttműködése. Szeretnénk, ha a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztályának folyóirata az egységes és oszthatatlan magyar orvosi kutatás minden lényeges, új, előbbrevivő eredményének hű tükre lenne. Nem zárkózunk el részleteredmények közlésétől, ha azok elméleti vagy módszertani szempontból jelentősek, de főképpen a nagyobb lélegzetű, összetettebb kutatómunka olyan szakaszának összefoglalóját tekintjük profilunkba vágónak, mely már több részletre támaszkodva nagyobb szintézist nyújt és a maga területén nagyobb téglát jelent az épülő egészben. A kéziratok szűrésének a lap szerkesztésében kialakult módszerei, a tudományos szakbizottságok, a MTA rendes és levelező tagjai, valamint lapunk szerkesztőbizottsági tagjainak ajánlási joga a korlátozott évi ívterjedelem eredményesebb kihasználását hivatottak szolgálni.”Az Orvostudományban az Osztály rendezvényein elhangzott előadások, az Osztály tagjainak eredeti vagy összefoglaló közleményei, továbbá az MTA saját intézeteinek közleményei jelentek meg, változó terjedelmű füzetekben. Négy füzet alkot egy kötetet, évenként általában egy kötet látott napvilágot.Az Osztály és a Közlemények kompetenciájába tartozó diszciplínák: elméleti orvostudomány, klinikai orvostudomány, kísérleti orvostudomány, gyógyszerésztudomány, egészségtudomány, sporttudomány.

Contents 14,456 pages