Acta Geodaetica 1966-2000

...

Az Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica (utóbb Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica) folyóirat kezdetben a föld- és bányászati tudományok, majd a geodézia és geofizika különböző kutatási területeiről közöl eredeti tanulmányokat angol, német, francia vagy orosz nyelven: aeronómia és űrfizika, elektromágnesesség, geodézia és gravimetria, geodinamika, geomatematika, kőzetfizika, szeizmológia, szilárd kéreg fizika, tudománytörténet tárgyköréből.

Contents 17,372 pages