Acta Hungarica 1990-2014

...

Az Acta Hungarica az Ungvári Állami Egyetem Hungarológiai Központjának folyóirata. A hungarológia interdiszciplináris tudomány, amely a magyar nyelv és irodalom, a népköltészet, a történelem, a néprajz, a magyar nép anyagi és szellemi kultúrájának tanulmányozásával foglalkozik. Ennek megfelelően a folyóiratban irodalomtörténeti és nyelvtudományi cikkek, recenziók, dialektológiai, népköltészeti és levéltári anyagok kapnak helyet. A cikkek magyar, ukrán, orosz, angol, német és francia nyelven jelennek meg. A kötetek tartalmazzák a hungarológiai szimpozionok anyagait, az Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrajna és Magyarország felsőoktatási intézményei tanárainak, aspiránsainak és diákjainak tudományos munkáit a nyelvtudomány, irodalomtudomány, oktatás és kultúra köréből.

Contents 4,176 pages