Acta Litteraria 1957-1991

...

Az Acta Litteraria, a Magyar Tudományos Akadémia negyedéves, idegennyelvű irodalomtörténeti folyóirata. Tudományos értekezéseket közöl a magyar és a világirodalom tárgykörében. Az egyetemes irodalom kiemelkedő képviselőivel, valamint a fontosabb irodalmi iskolákkal és irányokkal (humanizmus, felvilágosodás, romanticizmus stb.) foglalkozik. A tanulmányok zömében német, francia, orosz és angol nyelvűek. Szerkesztői, szerkesztőbizottsági tagjai voltak: Turóczi-Trostler József, Bóka László, Tolnai Gábor, Kulin Katalin illetve Bán Imre, Czine Mihály, Gyergyai Albert, Halász Előd, Kardos László, Király István, Klaniczay Tibor, Mezei József, Miklós Pál, Nagy Péter, Pándi Pál, Sőtér István és Török Endre.Acta Litteraria publishes original studies on the history of Hungarian and European literature and the contacts between them over the centuries. It assesses the standing of Hungarian poets and writers in world literarature and features a permanent section on Central East European literature, a chronicle of recent literary research and of colloquia, and a book review section.

Contents 14,880 pages