Acta Physiologica 1950-1999

...

Az Acta Physiologica Hungarica angol nyelvű folyóirat a kísérletes orvostudomány jeles kutatóinak tanulmányait közli. A fiziológia, a klinikai fiziológia, a pathofiziológia és ezek határterületevel kapcsolatos eredeti dolgozatokat és összefoglaló tanulmányokat (a szubcelluláris mechanizmusoktól az organizmikus szintig), továbbá az élettani tudományok történetéről szóló cikkeket egyaránt közzé tesz.

Contents 41,101 pages

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999