Bölcseleti Közlemények 1935-1948

...

“Midőn az Aquinói Szent Tamás Társaság, hogy tagjai irodalmi munkássága számára teret biztosítson, e kötetet közreadja, kötelességének érzi, hogy annak első lapjain kegyeletét lerója alapító elnöke emléke iránt. Már régebben tervezett, de a körülmények miatt a megjelenésben mindeddig akadályozott kiadványunkat alapító elnökünkről való megemlékezéssel kezdve, arról is bizonyságot akarunk tenni, hogy Kiss János több, mint 40 esztendővel ezelőtt megkezdett alkotásának fenntartását és továbbfejlesztését oly hivatásnak tartjuk, amelyre a magyar keresztény bölcselet géniusza becsületben kötelez.“
(1. kötet, 1935.)

Contents 1,568 pages