Borbásia 1938-1949

...

“A magyar botanikának mindig, de most különösen nagyon érzett betegsége a közlési tér hiánya. Botanikusaink irodalmi termelésének nagyobb hányada — rendszerint a legtartalmasabb része — külföldi folyóiratban jelenik meg, s lesz igy egy más nemzet kultúrájának építő téglája. De fontosabb, hogy a közlési tér hiánya okozza azt is, hogy botanikusaink szakmunkáját többé kevésbbé egy lanyha kedvetlenség járja át, az a deprimáló érzés, hogy sok esetben úgyis az Íróasztal fiókjának dolgoznak. Ennek a hiánynak egy parányát próbálja a Borbásia pótolni.”
(Beköszöntő, 1938 / 1. szám)

Contents 1,185 pages