Document access requires subscription

Log in Sign up

A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1899-1899

...

“A „Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat" az 1897-ik év folyamán megalakulván, céljául a m. kir. belügyministerium által 1897. augusztus hó 27-én megerősitett alapszabályai értelmében Csongrádmegye múltjának felderítését a megye területén található régiségek gyűjtését a történelmi értékű romok fentartását, a történeti és régészeti tudományok iránti érdekeltség felébresztését s ilyen ismereteknek alkalmas módon való terjesztését tűzte ki.”
(Titkári jelentés, I. kötet)

Contents 106 pages