Értekezések a Természettudományok Köréből 1867-1895

...

Az Akadémia sorozata elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia ülésein, felolvasó estjein elhangzott előadásokat, értekezéseket, székfoglalókat teszi közzé. Az egyedülálló tudománytörténeti jelentőségű, a természet- és műszaki tudományok minden ágát felölelő sorozatban olyan egykori kiváló tudósaink munkáit találjuk, mint pl. Apáthy István, Duka Tivadar, Entz Géza, Frivaldszky János, Gönczy Pál, Heller Ágost, Hőgyes Endre, Jendrássik Jenő, Kerpely Antal, Korányi Frigyes, Lengyel Béla, Lenhossék Mihály, Magócsy-Dietz Sándor, Ortvay Tivadar, Schulek Vilmos, Than Károly, Török Aurél, Wartha Vincze, Xántus János, Zsigmondy Vilmos.

Contents 11,796 pages

1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899

1880
1881
1880
1881
1882
1881
1882
1883
1882
1883
1884
1883
1884
1885
1886
1887
1889
1888
1889

1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899