A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet Évkönyve 1893-1893

...

"Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze maradványainkat, nehogy végre is elvesszenek s ez által üresebb legyen a mult, szegényebb a jelen és kétesebb a jövő." (Ipolyi, 1893.)

Contents 422 pages