A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 1872-1892

...

“Felsőmagyarországi Múzeum-egylet első rendes évi közgyűlésében határozattá lett oly évkönyv kiadása, mely, a külföld múzeum-egyleteinek példája szerint, nemcsak az intézet egyévi történetét, műtárgyainak átnézeti lajstromát, az egylet tagjainak névsorát stb. tartalmazza, hanem a régészeti, természeti s irodalmi tudomány népszerűsitése és terjesztése tekintetéből népszerűén tartott régészeti, természettudományi s irodalmi és műipari értekezéseket is foglaljon magában.

Ezen irányban is a művelt külföldet utánozva, iparkodnunk kell a műipar és művészet vívmányait hasznunkra, főleg pedig a még gyönge de örvendetes fejlődésnek indult honi kézműipar javára fordítani, mert csak is így fejleszthetjük hazai iparunkat és műizlésünket.”

(Myskoyszky Viktor múzeum-őr, I. kötet)

Contents 1,158 pages