Gödöllő és Vidéke Történelmi és Régészeti Múzeum-Egyletének jelentése 1877-1877

...

"A nem reménylett szép számmal egybegyűlteknek köszönetét kifejezve, ecsetelé, hogy mint nem szakértő azért tette a kezdeményezést, mert szíve mélyéből óhajtja, hogy Gödöllő és vidékén a culturalis mozgalmak meg indíttassanak, mit egy történelmi és régészeti muzeum-egylet megalakítása nagyban elősegítene. Dobozi Istvánnal, mint olyannal, kivel az egylet megteremtésén fáradozik, a mai nappal működését befejezettnek tekinti, s a további teendők iránti intézkedést az értekezlet kezébe tette le." (1. évi jelentés, 1877.)

Contents 84 pages