Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Index Ethnographicus 1956-1965

...

A Néprajzi Múzeum és az MTA Néprajzi Kutatócsoportja gondozta az Index Ethnographicus című referáló periodikát.Könyv- és folyóiratszemléket, tematikus bibliográfiákat és referátumokat közölt a néprajz tárgykörében.Mint a Néprajzi Muzeum Könyvtárának folyóirata az egyszerű címközlésen túlmenő áttekintést biztosított a szakpublikációk tartalmáról, jellegéről, főbb vezető szempontjairől, elsősorban a könyvtár állományának feltárása útján. Közlései szorosan a tudományos szakirodalomra korlátozódtak. A külföldi irodalomból csak kivételesen nyúlt az 1950. évnél korábbi alkotásokhoz, a magyar irodalomból kizárólag az akkor friss néprajzi termést ismertette. Az utóbbiakról a külföld számára idegen nyelvű közléseket is adott.

Contents 1,856 pages