Open day. Log in for full access.

Log in Sign up

Keleti Szemle 1900-1928

...

Közlemények az uralaltáji nép és nyelvtudomány köréből. A Magyar Néprajzi Társaság Keleti Szakosztályának és a Keleti Kereskedelmi Akadémiának értesítője.

“Folyóiratunk hivatásának tekinti, hogy kellőleg kifejlődve tárháza legyen olyan ethnologiai, ethnographiai, ennek körében különösen folklorisztikai és tárgyi néprajzi, továbbá nyelvészeti, ős- és műveltségtörténeti, anthropologiai és régészeti tanulmányoknak, valamint anyagközléseknek, melyek a magyar ethnikum keleti alapjait, illetőleg kapcsolatait megvilágíthatják, vagy ezekhez adatokat tartalmazhatnak. Szakközlönye lesz tehát ural-altáji népek tudományának, első sorban méltatva a finn-magyarság keleti (volga- urali) tagjait, továbbá a törökséget. Az utóbbiak köréből helyet foglalhat folyóiratunk keretében bármely közlemény, mely csak népies és régi viszonyokkal foglalkozik.”

(Törekvéseink, 1900/1. szám)

Contents 6,717 pages