Kémlő a gazdaság, ipar és kereskedésben 1836-1837

...

“Czélja tehát ez intézetnek, Hazánk’ jelen, állapotja’ ’s kereskedési kilátások’ előadásain kívül mind az egyes gazdaságról, mely a’ termesztés’ és tenyésztés’ belső, és külső helyes rendezését foglalja magában, mind a’ hongazdaságról, mely minden egyes gazdaságokat összesítve, szinte belső ’s külső intézkedésekre oszlik, kimeritőleg, ’s igy minden részről külön egészbe véve értekezni; oly felfogással, mely az elmaradott részt világosságra vezethesse.”
(Előszó, 1836. 1. szám)

Contents 859 pages