Libanon 1936-1943

...

“A közelmúltban mégcsak felhangzott a zsidó tudományos közvéleményben a hiányérzés szava: nincs a kifejezetten zsidó szaktudományos irodalmon kívül általános érdeklődésre elhivatott, egyetemes jellegű folyóiratunk. Utóbb azonban a kielégítetlenség ténye még ezt a negativum felé irányuló figyelmet is elsorvasztotta. Ennek a némaságnak a csendjét szeretnők megtörni, amikor a Libánon szellemi és tartalmi pilléren hidat akarunk verni a magyar zsidóság lappangó érdeklődésvágya és a sajátos magyar-zsidó irodalmi-tudományos gondolatterületek között. Folyóiratunkat az irodalom- és tudományszeretet hozta létre. Programunk: hangot adni a zsidó értelmezésre és tárgyilagos értékmegállapításokra várakozó problémáknak;”
(Beköszöntő, 1936. 1. szám)

Contents 1,180 pages