Document access requires subscription

Log in Sign up

Magyar Pszichológiai Szemle 1928-2000

...

Az 1928-ban alapított Magyar Pszichológiai Szemle a Magyar Pszichológiai Társaság folyóirata, amelynek célja kezdetben a pszichológia tudományának népszerűsítése volt, később a tudomány hazai és külföldi eredményeinek közreadása és megismertetése. A folyóirat a magyarországi kutatók tanulmányait, alkalmanként külföldi szerzők tanulmányait is közli a pszichológia tudomány aktuális kutatási területein, például általános és fejlődéspszichológia, klinikai, pedagógiai- és szociálpszichológia, munka- és szervezetpszichológia, kognitív pszichológia, művészetpszichológia, stb.Jeles szerkesztői sorában az induláskor, 1928-1932-ig Kornis Gyula és Ranschburg Pál közreműködésével Boda István és Juhász Andor voltak az elsők, 1933-1939-ig Várkonyi Hildebrand Dezső, 1940-1944-ig Lehoczky Tibor és Mátrai László, 1947-ben Kardos Lajos és Lénárd Ferenc. 1947-től az 1960-as évek legelejéig - politikai-ideológiai okokból való betiltása miatt - szünetelt.Újrainduláskor, 1961-1967-ig Gegesi Kiss Pál szerkesztette, 1968-1973-ig Lénárd Ferenc, 1974-1991-ig Popper Péter, 1990-1996 Kulcsár Zsuzsanna, 1997-től pedig Pléh Csaba, az MTA tagja.A Magyar Pszichológiai Szemle évfolyamaiban a tudományos eredményeken túl nyomon követhetjük a hazai és külföldi pszichológiai tudományos közélet egyes eseményeit, mint például a Magyar Pszichológiai Társaság működése, a Magyar Pszichológiai Társaság Pszichotechnikai Szakosztályának megalakulása, hazai és külföldi konferenciák, új pszichológiai orgánumok keletkezése, stb.

Contents 27,206 pages

Hiányzó lapszámok: 1930/1-2, 1967/4